Priestor pre vzdelávanie

Odborná spôsobilosť trénerov

Prehľad v najnovších poznatkoch pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov, budúcich odborníkov - profesionálov, ktorí pracujú so športovcami, ale aj rôznymi skupinami obyvateľstva. 

Informačný systém pre športovcov

Kvalitná komunikačná platforma, kde je možnosť sa informovať a doplniť si vedomosti, vzťahy, podporiť sa navzájom a vymeniť si skúsenosti. Edukácia novej generácie olympionikov.  

Informovanosť rodičov

Informovanosť rodičov - prehľad v najnovších poznatkoch vo vývoji v oblasti športovej výchovy 

Inkluzívne a inovatívne programy

  • podporia zdravie – fyzické i mentálne
  • rozvíjajú charakter
  • podporia začlenenie
  • podporia empatiu
  • spájajú prostredníctvom športových aktivít
  • spoluvytvárajú komunitu pedagógov, trénerov, inštruktorov
  • učiť hodnotám dôvery, zodpovednosti, partnerskej spolupráce

Chceme spolupracovať s mladými ľuďmi, školami, učiteľmi, rodičmi a trénermi, aby sme dnes zmenili životy mladých a tak pomohli zmeniť našu spoločnú budúcnosť k lepšiemu. Fyzická gramotnosť prináša motiváciu, sebavedomie, fyzickú zdatnosť, znalosť a pochopenie hodnôt a tiež napomáha prevzatiu zodpovednosti za vlastný život.

Koncept postaviť na systéme LTAD – model dlhodobého rozvoja športovca a prepojiť ho s YPDM - modelom rozvoja mladých ľudí.

Long Term Athlete Development (LTAD) - Model dlhodobého rozvoja športovca je kompletný, viacstupňový rámec pre optimálny tréning, súťaže a plán regenerácie pre každú fázu vývoja človeka od detstva až po seniorský vek.

Model LTAD bol vyvinutý na základe výskumov kanadských odborníkov. Princípy tohto výskumu boli prijaté športovými inštitúciami vo vyspelých krajinách. Je to cesta pre správne nastavenie rastu detí a dorastu a ďalšie vývojové procesy človeka. Mladí športovci tak tiež dosiahnu svoj maximum športového potenciálu.

Youth Physical Development Model (YPDM) - Model fyzického rozvoja mládeže - nový prístup k dlhodobému športovému rozvoju mladých

Model fyzického rozvoja mládeže (YPDM) poskytuje komplexný prístup k rozvoju fyzickej aktivity u detí počas detstva až do dospelosti (vo veku 2-21 rokov). Bol navrhnutý tak, aby trénerom poskytol prehľad o celkovom fyzickom rozvoji a identifikoval, kedy treba klásť dôraz na jednotlivé zložky kondície.

Fyzický rozvoj u mladých športovcov je rýchlo sa rozvíjajúcou oblasťou záujmu silových a kondičných trénerov, učiteľov telesnej výchovy, športových trénerov a rodičov.