Exteriér

Ideové riešenie budov a vonkajších priestorov

laruu

Krajinný a záhradný architekt

"O potrebe znovu využitia tzv. BROWNFIELDS niet pochýb. Opustené plochy v intravilánoch miest a naopak nová výstavba na ,,zelenej lúke" nie sú udržateľným riešením."