NAŠE HODNOTY

HangarPark je Park pre zdravý rozvoj spoločnosti. 
Miesto, ktoré podporí zdravý vývoj mladých ľudí, zlepší kvalitu pohybovej aktivity a vytvorí tak generáciu šťastnejších a zdravších ľudí.

Spájame šport, zdravie, kultúru a vzdelanie

 
KVALITA   
ROVNOCENNOSť a FÉROVOSŤ 
EKO FAKTOR

Problematika

nezdravý životný štýl + vplyv pandémie na mladých ľudí
nedostatočná ponuka priestorov na šport a regeneráciu
chýbajúce informácie a odborná pomoc

Ciele projektu

SPÁJAME SVETY ŠPORTU, VZDELÁVANIA, FYZICKEJ A PSYCHICKEJ AKTIVITY
 • Rozmanitosť a rovnosť –sme tu pre všetkých, bez ohľadu na pôvod a pohlavie
 • Pomáhame problémovým skupinám pomocou športových aktivít
 • Kráčame školám a mladým naproti
 • Spájame generácie

MOTIVUJEME A ODKRÝVAME POTENCIÁL ŠPORTU

 • Posilňujeme aktivizmus u mladých ľudí -  rozširovanie emočnej inteligencie
 • Vytvárame park pre podporu kreativity a zdravého vývoja spoločnosti
 • Učíme sa a inšpirujeme sa navzájom
 • Podporujeme zdravý životný štýl a návyky v stravovaní
 • Podporujeme sebarozvoj, vyjadrovacie a komunikačné schopnosti 

Nerobíme rozdiely

Zapájame zdravotne postihnutých ľudí so špeciálnymi potrebami pre rozvoj zručnosti, sebadôvery a zlepšenie vzťahov miestnej komunity

Riešenia

 • Záujmové krúžky, mimoškolské aktivity - vzbudenie záujmu o šport. Zmena smerovania hier do off-line priestoru
 • Priestor vhodný pre rekreačných, profesionálnych športovcov, aj pre športovcov so zdravotným znevýhodnením
 • Park na trávenie voľného času - oddych pre rodiny s deťmi aj seniorov. Exteriér bude „pet friendly“
 • Športový turizmus - dávame možnosť vykonávať svoju obľúbenú športovú aktivitu turistom počas návštevy regiónu
 • Univerzitný bakalársky program - pre študentov domácich aj zahraničných vysokých škôl

Hľadáme riešenia

 • Rozmanitosť a rovnosť – program zapájania do športu všetkých bez rozdielu
 • Aktívny v mysli – podpora duševného zdravia nie len pre znevýhodnených
 • Zdraví drobci – pre deti 2 – 5 rokov
 • Aktívna obnova po pandémii COVID-19 – bezproblémový návrat
 • 60 sekundová pohybová výzva – zábavný prístup k fyzickej aktivite. Hecni sa!
 • Aktívne dievčatá – zlepšenie postoja k športu
 • Škola zdravej výživy – kvalita jedla ako cesta k zvýšeniu sebadôvery
 • Aktívny v každom veku – medzigeneračné aktivity

V športovom parku nájdete

 • Lezecká stena
 • Ninja Track
 • Trampolíny
 • Parkour prekážky
 • Lyžiarsky trenažér
 • Box
 • Gymnastika - Air track
 • Joga
 • Pilates
 • Bazén

Ťaháme za jeden povraz

Alexander

kanoista

Podporujem aktivitu HangarParku na Liptove. Hybaj sa hýbať!

miroslav

kreatívne stratégie

Športový a komunitný park s ekologickým presahom.
 
Henrieta

lyžiarka

Páči sa mi, že vzniká takýto športový park. Neleň a podpor!

Daniel

snowboard, freestyle

Športový a komunitný park nielen pre športovcov. 

Myslíme EKOLOGICKY

Zmeníme šedú priemyselnú budovu esteticky aj ekologicky.
 • Odstránenie existujúceho tepelného ostrova
 • Zníženie ekologickej záťaže
 • Certifikát zelenej budovy
 • Energetická úspora
 • Hospodárenie so zrážkovou vodou
 • Renovácia z recyklovaných a lokálnych stavebných materiálov
 • V Parku projektujeme zelené plochy, stromy a vegetačné strechy
Nasledujte a podporte nás!

Sledujte s nami ako sa existujúci priemyselný park premení na zelený, ekologický Park so širokým športovým zázemím.