myslíme ekologicky

Zmeníme šedú priemyselnú budovu esteticky aj ekologicky
  • Odstránenie existujúceho tepelného ostrova
  • Zníženie ekologickej záťaže
  • Certifikát zelenej budovy
  • Energetická úspora
  • Hospodárenie so zrážkovou vodou
  • Renovácia z recyklovaných a lokálnych stavebných materiálov
  • V Parku projektujeme zelené plochy, stromy a vegetačné strechy
Nasledujte a podporte nás!

O nás

Zrenovujeme brownfield ekologicky a esteticky, so zdravým vnútorným prostredím, v ktorom sa nemrhá energiou. Chceme prispieť k tomu, aby sa udržateľné budovy na Slovensku stali štandardom.

Využijeme najmodernejšie zelené riešenia, ktorých výsledkom bude zníženie ekologickej záťaže. Radi by sme spĺňali atribúty získania certifikátov zelenej budovy vďaka profesionálnemu manažmentu areálu, energetickej úspornosti, nakladaním s odpadom a nízkej miere znečisťovania ovzdušia. Chceme umožniť hospodárenie so zrážkovou vodou, čo má i pomerne zásadný dopad na servisné náklady nájomcov.  Zelené priemyselné objekty redukujú spotrebu vody pomocou retenčných jazierok a využívaniu dažďovej vody.

Radi by sme renovovali budovy v areáli z recyklovaných a lokálnych stavebných materiálov a nezabúdame ani na odpadové hospodárstvo. Recyklácia je už pri prevádzke zelených budov štandardom, krokom navyše je snaha o znižovanie produkovaného odpadu. Štandardom bude tiež LED osvetlenie, často aj so senzorom pohybu, ktoré je schopné prispieť k výraznej úspore energie.

Zelené plochy, fasády, stromy a vegetačné strechy budú nielen esteticky potešujúce, ale prinášajú aj zdravšie ovzdušie, znižujú emisie CO2 a pôsobia ako filter, ktorý zachytáva prach vo vzduchu. Veľmi dôležité je aj zelené okolie s detailmi ako fasádna koreňová čistička našich budov.

Vďaka týmto opatreniam bude náš areál ohľaduplnejší nielen k prírode, ale priateľskejší k všetkým užívateľom priestorov.

●       Naša zodpovednosť voči okoliu a prírode začína už pri zrode projektu.

●       Vytvárame a ponúkame priestor pre nové nápady.

●       Pripúšťame chyby a vnímame ich ako cenné skúsenosti.

●       Ako projekt ekologickej budovy byť inšpiráciou pre iné firmy a podniky, v okolí i na Slovensku, pri šetrení obnoviteľných zdrojov a rozšírenia myšlienky udržateľnosti.

●       Použitie ľahko recyklovateľných materiálov na prestavbu budovy.

●       Napojenie sa na zelenú energiu.

laruu

Krajinný a záhradný architekt

"O potrebe znovu využitia tzv. BROWNFIELDS niet pochýb. Opustené plochy v intravilánoch miest a naopak nová výstavba na ,,zelenej lúke" nie sú udržateľným riešením."